Мартеници -Заповед РОБ21-РД09-31-05.02.2021г.

Няма да има ограничение в бройката на местата! Да се спазват противоепидемичните мерки.

Във връзка с епидемичната обстановката в страната гражданите са задължени да спазват всички противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19.