Провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в I-во СОУ „Пенчо Славейков“, район „Оборище“ на ул.“Стара планина“ №11.