МЗ № ОХ-29 от 11.01.2017 г. – Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

» МЗ № ОХ-29 от 11.01.2017 г. – Обявяване