СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, професионално – квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“
  • Професионална квалификация – икономист
  • професионален опит в бюджетната сфера, сектор „Приходи“

Трудов договор, постоянна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица

Основно месечно възнаграждение: от 550 до 1200 лева.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – СV
  2. Копие от диплома за завършено образование

Място за подаване на документите:

Документите се подават на електронната поща на район „Оборище“ – oborishte@so-oboristhe.com и в деловодство на района, ет.1, бул. ”Мадрид” №1, гр. София в срок до 30.09.2017г.

 Тел. за справки: 02/815 7637 и GSM 0882 263 000