СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт строителство“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност“

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование, магистър – строителен инженер
  • специалност „Промишлено и гражданско строителство“
  • професионален опит – 5 години
  • пълна проектантска правоспособност

Описание на длъжността:

  • провежда дейности по благоустройството на района
  • инвеститорски контрол на изпълняваните строителни дейности в района
  • разглежда инвестиционни проекти по част „Конструктивна“ и др.

Трудов договор, постоянна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – СV
  2. Копие от диплома за завършено образование
  3. Копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност

 

Документите се подават на адрес гр. София, бул. ”Мадрид” №1, ет.1 – деловодство или на имейл: oborishte@so-oborishte.com; тел. за справки 02 8157617