СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободни работни места за медицински сестри в детските градини на района.

Изисквания за заемане на длъжността:
– Висше медицинско образование;
– Полувисше медицинско образование.

Документи за кандидатстване:
1. Автобиография – СV
2. Копие от диплома за завършено образование

Документите се подават на адрес гр. София, бул. ”Мадрид” №1, ет.1 – деловодство
или онлайн; тел. за справки 02 8157617.