Във връзка с  провеждане на конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“, дейност 122 “Обща администрация“, в Столична община – район „Оборище“, публикуваме списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ кандидати:

» Спъсък с допуснатите кандидати 

» Спъсък с НЕдопуснатите кандидати