Обявлението е за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, за периода от 16.05.2001 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования в състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, по заповеди на Министъра на отбраната №КВ-24/15.01.2016 г. и №ОХ-2/05.01.2016 г.

»Обява 1

»Обява 2