Съобщение относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Уважаеми съграждани, Временно се преустановява приема на документи от страна на СО – район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласно писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно…

Прочети повече

Заповед на Кмета на Столична община

В изпълнение на заповед на Кмета на Столична община информираме гражданите на район „Оборище“, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци създава опасност от възникване на пожари и представлява нарушение на законодателството. Всеки, който извършва тази дейност подлежи на наказателна отговорност, както следва: Съгласно Закона за опазване на земеделските…

Прочети повече

Храм „Св. Мчца Параскева“

По инициатива на кмета на Район „Оборище“ – г-н Васил Цолов бе поставен надпис от ковано желязо, под формата на арка, обозначаващ входа на православния Храм „Св. Мчца Параскева“, намиращ се на ул. „Георги С. Раковски“ 58.

Прочети повече

Проведе се финалното състезание по Проект „Аз играя тенис“

Днес, 21 юни 2017 г., се проведе финалното състезание по Проект „Аз играя тенис“ по  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”. Участници от три детски градини премериха силите си в състезание по тенис на корт в сградата на…

Прочети повече

Обществен посредник – прием!

Уважаеми жители на район „Оборище“, информираме ви, че предстои прием на територията на Столична община от Обществения посредник Лилия Христова. Приемът е без предварително записване! Повече информация ТУК.

Прочети повече

Публично състезание по реда на глава двадесет и пета от закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на електрическа инсталация в сградата на1-во СУ „Пенчо Славейков“ по изготвен проект“, с адрес ул. „Стара планина“ № 11, район „Оборище“ – гр. София“

Решение – 16.06.2017 г. Обявление  – 16.06.2017 г. Документация  – 16.06.2017 г. Образци  – 16.06.2017 г. Проект на договор  – 16.06.2017 г. Отговор на постъпило запитване – 04.07.2017 г. протокол №1 – 21.07.2017 г. Съобщение до участниците за отваряне на ценови оферти – 28.07.2017 г. Протокол 2  – 01.08.2017 г. Протокол 3  – 04.08.2017 г. Решение №РОБ17-РД09-150/04.08.2017 г. Договор (28.08.2017) Допълнително споразумение за удължаване срока…

Прочети повече