Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на приемно – предавателна станция №1527, по реда на чл. 154 от ЗУТ на „Теленор България” ЕАД с местоположение бул….

Прочети повече