7-ми Национален конкурс „Път към славата“

Уважаеми дами и господа, Арт център „Кърнолски“ има удоволствието да ви покани на гала-концерта на 7-мия Национален конкурс „Път към славата“, който ще се проведе на 16.02.2019 г. от 17:00 в Руски културно-информационен център, гр.София, ул. „Шипка“ № 34.  Вашето присъствие ще  даде увереност на участниците, че конкурсът  е достойна арена, изключително полезна за популяризиране и…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-8/28.01.2019 г.  за обект „Реконструкция на ул. „Кешан“ от О.Т. 281 до О.Т. 281 на ул. „Ангиста“ от О.Т. 281 до О.Т. 289, включително кръстовищата на  ул. „Ангиста“- бул. „В. Левски“ и  ул. „Кешан“ – бул. „Д. Николаев“, както и вход от бул….

Прочети повече

Прекъсвания на електрозахранването за периода 28 януари – 01 февруари 2019 г.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 януари – 01 февруари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които…

Прочети повече

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на град София в периода 21-25 януари 2019 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на град София, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21-25 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията,…

Прочети повече

Съобщение №36

 На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Базова станция SOF0671.А010 „TZKS (4 sector)” с честотен обхват 1800-2100МHz на „А1 България” ЕАД. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На вх. № РОБ19-ВК08-92/16.01.2019 г. На Ваш изх. № САГ18-БД00-927-5/16.01.2019 г. Относно:  Писмо от НАГ – Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж                   Уважаеми граждани, От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-4/15.01.2019 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV  за смесена…

Прочети повече

На 16 ноември отбелязваме Ден за по-чист въздух

За първа година на 16 ноември 2018 г., по инициатива на Столична община, в България ще се отбележи Ден за по-чист въздух. За участие са поканени училища, институции, представители на бизнеса и граждани. На 16 ноември 2018 г. администрацията на Столична община се отказва от личните и служебните си автомобили за по-чист въздух. Писма от…

Прочети повече

Приключиха събитията по Проект „Стая за игри“

Приключиха събитията по Проект „Стая за игри“ на район „Оборище“, реализиран в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и финансиран от Столична община по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта. На 28 септември участниците сътвориха магнитна азбука, а на 5 октомври се проведе събитието „Игрите на нашето време“. Проектът е насочен към преодоляване на емоционалните и психологическите последствия…

Прочети повече