ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО

В Т О Р А  П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ…

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РОБ21-РД09-8/12.01.2021г. на Главния архитект на СО-район „Оборище“ за допускане изработване на подробен устройствен план (ПУП) – ИПЗ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Обявяване на Заповед № РОБ21-РД09-8/12.01.2021г. на Главния архитект на СО-район „Оборище“ за допускане изработване на подробен устройствен план (ПУП) – ИПЗ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РОБ20-РД09- 227/22.12.2020г. на Главния архитект на СО р-н „Оборище“ за одобряване на проект: Подробен устройствен план (ПУП) – Работен устройствен план (РУП) и силуети за УПИ VIII-25, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул. „Бачо Киро“ №17A, на основание на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, на заинтересованите лица по чл. 131, ал.1 и ал. 2, т. 1 и . 2 от ЗУТ.

Обявяване на Заповед № РОБ20-РД09- 227/22.12.2020г. на Главния архитект на СО р-н „Оборище“ за одобряване на проект:  Подробен устройствен план (ПУП) – Работен устройствен план (РУП) и силуети за УПИ VIII-25, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул. „Бачо Киро“ №17A, на основание на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,…

Прочети повече

Съобщение за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ IV-10, кв. 516, м. ГГЦ Зона Г-14, СО-район „Оборище“, ул. „Дунав“ №25. Заинтересованите лица…

Прочети повече