Аварийно възстановителен ремонт по северния тротоар на ул . Анжело Ронкали “ от № 1 до № 15 за периода07.06.2021r. до 18.06 2020 г.

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от ТП .Анж . Ронкали 1″ до КРШ ул .• Анж. Ронкали 15″ за периода от 07.06.2021 r. до 18.06 2020 r. Ремонтните дейности ще се извършат…

Прочети повече

БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ГРАД СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 21.06. – 30.07.2021 г. – ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2021 г.

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие, Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации и спортни клубове, за трета поредна година организира Програма „ВАКАНЦИЯ“. Инициативата е свързана с предстоящата лятна…

Прочети повече

Протоколи от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на подробни устройствени планове и тяхното изменение, попълване на кадастралната основа и архитектурни проекти

PR_1_2021 PR_2_2021 PR_3_2021 PR_4_2021 PR_5_2021 PR_6_2021

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес ул.“ Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул.“ Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й с начало на СМР от 08.30 ч. на 04.06.2021 г. до 24.00 ч. на 05.06.2021 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното…

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

А.Виячева А.Илиев А.Минева А.Чукарова В.Колев В.Лилова В.Минов В.Михалакиева В.Чиприянов Г.Маринова Д.Джуранова Д.Славкова Е.Николова Е.Стоянов Елена Дамянова Ж.Млечкова И.Динчев И.Илиева И.Косев И.Петрина И.Петрова Й.Методиева Й.Рашева Й.Янков К.Цачева Л.Витанова Л.Дончев Л.Николова Л.Славева М.Георгиева М.Дончева М.Кашеров М.Стоянова Н.Биров Н.Бонева Н.Ковачев О.Георева-Любенова С.Йонинова С.Козаров С.Стойкова С.Стоянова С.Толев С.Шушкова Т.Дренска-Георгиева Т.Тонева Т.Янкова Е.Опърлакова

Прочети повече

Кметът на район „Оборище“ кани парламентарно представените партии и коалиции на среща за определяне състава на секционните избирателни комисии

П О К А Н А Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народното събрание на Република България, насрочени за 11.07.2021г., кметът на район „Оборище“ кани парламентарно  представените партии и коалиции на среща  за  определяне  състава на  секционните  избирателни  комисии,  която  ще  се  състои  на 01.06.2021г. от 14:00 часа в заседателната зала…

Прочети повече