ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СОФИЯ!

По случай Празника на София – 17 септември, НЧ „Акад. Андрей Стоянов – 2003“ за пореден път отвори врати за изкуството. В читалището гостува галерия „Арт Муза“, като автори на галерията рисуваха под звуците на прекрасните изпълнения на пианистката Ани Тошкова. Столичният град със своите забележителности и неповторим дух намери отражение в творбите на участниците…

Прочети повече

Уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Г. С. Раковски № 88

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Раковска 88″ до КРШ „Раковска 98“ за периода от 09.09.2021 г. до 14.09.2021 г. Изкопните дейности ще се извършат по западния тротоар на ул…

Прочети повече

Уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Московска № 29

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Париж 1″ до КРШ „Московска 29“ за периода от 09.09.2021 г. до 30.09.2021 г. Изкопните дейности ще се извършат по северният тротоар на ул….

Прочети повече

Уведомление от А1 ЕАД за аварийни СМР на ул. Калиманци №9

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа „А1 България“ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище“ СО, в следните участъци: ул. Калиманци № 9, входове 1, 2 и 3. СМР ще се извършат в периода от…

Прочети повече

Материали за преброяването

ВАЖНО! Материалите за преброители и контрольори, участници в Преброяване 2021 ще се раздават на 08.09.1 09.09 и 10.09.2021 г. (резервна дата 13.09.2021 г.) от 10.00-12.30 часа и от 13.00-15.00 часа. На партера в сградата на район „Оборище“

Прочети повече

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 13 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в сграда с идентификатор 68134.409.185.1 (шест осем едно три четири…

Прочети повече

Уведомление от А1 България ЕАД за авария, с адрес, ул. Полк. Борис Дрангов № 9, вх. 1

уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, А1 България ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на  Българска телекомуникационна компания ЕАД в район „Оборище“, в участъка ул. Полк. Борис Дрангов № 9, вх. 1 Уведомление от A1 реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа собственост…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес кръстовището на ул. „Васил Априлов“ с ул. „Велико Търново“-30.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на кръстовището на ул. „Васил Априлов“ с ул. „Велико Търново“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.   Началото на СМР е от 08.30 ч. на 25.08.2021 г. до 24.00 ч. на 29.08.2021 г. Необходимо е да бъде ограничено преминаването на МПС по ул….

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес пл. Атанас Буров -27.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на пл. „Атанас Буров“ между бул . „Дондуков“ и ул. „княз Александър 1“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 25.08.2021 г. до 24.00 ч. на 27.08.2021 r. Необходимо е да бъде ограничено преминаването на пешеходци…

Прочети повече