Реализацията на проект „Осигуряване на топъл обяд” е част от целенасочената социална политика, която СО район „Оборище” развива от 2015 г. в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Социалната услуга има за цел да подобри качеството на живот на лицата в затруднено материално положение.

Храната се приготвя от ОП „Домашен социален патронаж“ и се предоставя на потребителите на услугата всеки работен ден от 12.00 до 13.30 ч. в сградата на ул. „Васил Друмев” № 34.

Проект „Осигуряване на топъл обяд“ е част от процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Инициативата допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.