Обява – качена на 27.02.2019 г.

Информация за публикувана обява – качена на 27.02.2019 г.

Образци – качени на 27.02.2019 г.

Проект на договор – качен на 27.02.2019 г.

Протокол № 1 – качен на 15.03.2019 г.

Протокол № 2 – качен на 29.03.2019 г.

Договор – качен на 12.04.2019 г.

Допълнително споразумение – качено на 11.07.2019 г.