Уведомление от „Кооп Билд“ ООД, за СМР  от 12-10-2020 до 30-09-2020 г. и от 01-10-2020 до 17-10-2020

Във връзка с предстоящи довършителни СМР на. обект: „Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи“, находящ се в УПИ Х-15, кв. 523, м. ·’ГГЦ Зона Г-14’\ по плана на rp. София, р-н ;,Оборище“, гр. София, Ви уведомяваме, Че предстои зареждане на обекта със строителни материали на ежедневна база, както следва:

  • от 12.09.2020 r.  до 30.09.2020 r.- oт 08:00 ч. до 09,30 ч .
  • от 01.10.2020 r. до 17.10.2020 r.- oт 08 :00ч. до  09,30 ч.

Уведомление от Кооп Билд ООД за СМР от 12-09-2020 до 30-09-2020г. и от 01-10-2020 до 17-10-2020г.