От 17 до 20 ноември 2016 г. ще се проведе Четвъртият международен клавирен конкурс за любители „Андрей Стоянов“, който се организира от СО – Район „Оборище“, НЧ „Акад. Андрей Стоянов – 2003“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Награждаването и заключителният концерт ще бъдат в залата на  НМА „Проф. Панчо Владигеров“ на 20 ноември 2016 г. от 11.30 ч.