Денят на народните будители е празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и  революционери. Отбелязва се ежегодно на 1 ноември и е официален празник в Република България. Празнува се за първи път през далечната 1909г.

Кои всъщност са будителите на българския народ? Много, изключително много са те, повече или по-малко известни. Сред тях на първо място са Свети Иван Рилски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Никола Бацаров, Иван Вазов, Григор Пърличев, Александър Екзарх,Никола Бобев,Стефан Антонов,Иван Богоров, Нешо Бончев, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов и още много други.

Нека никога не бъдат забравени. Нека винаги се знае и помни делото им.
Честит празник!
Честит Ден на народните будители!