Формуляри необходими при извършване на административни услуги от ЕСГРАОН

Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Цени и срокове за издаване на административни услуги от ЕСГРАОН, съгласно НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Услуга срок такса
Експресна услуга до 24 часа/или 2 раб. дни – 10.00 лева
Бърза услуга 3 раб. дни – 7,50 лева
Обикновена услуга 7 раб. дни – 5,00 лева

Заверка на постоянен адрес – 2,50 лв.
Заверка на настоящ адрес – 2,50 лв.