Заверка на заявление за работно време на стационарен търговски обект и вписва не в информационен масив „Търговски обекти“: Формуляр – Заявление образец 

Заверка на заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост:
Формуляр – Заявление образец 

Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост: Формуляр – Заявление образец 

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост: Формуляр – Заявление образец 

Разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно – указателни табели (ФИУТ): Формуляр – Заявление образец

Разрешение за ползване на място за поставяне на фирмен тотем: Формуляр – Заявление образец 

Разрешение за провеждане на рекламна кампания по чл.76 от НПОРИМДЕРДТСО: » Формуляр – Заявление свободен текст