Столична община, район „Оборище“ – административнo обслужване:

Услуги и процедури на отдел „Управление на общинската собственост, жилищния фонд, регистрация и контрол на търговска дейност“

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА