» Покана

Решение за откриване на процедура

» Приложения към покана

Техническа документация: » изтегли от тук

» Решение №РОБ 17-РД09-64 от 03.04.2017 (04.04.2017)

» Доклад (04.04.2017)

» Протокол (04.04.2017)

Обявление с изх. №  РОБ16-ВК08-1213-[81 ] от 19.04.2017 за прекратяване на процедура на договаряне без предварутелно обявление » Обявление за възложена поръчка (21.04.2017)