Уведомления  от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР, поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

бул. Евлоги и Хр. Георгиеви №90, 1505 София, Оборище

Реконструкцията ще бъде извършена в периода:

05.04.2021 г. 12.04.2021 г., като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление от А1 България ЕАД за СМР в р-н Оборище 01.04.2021