Аварийно възстановителен ремонт по северния тротоар на ул . Анжело Ронкали “ от № 1 до № 15 за периода07.06.2021r. до 18.06 2020 г.

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от ТП .Анж . Ронкали 1″ до КРШ ул .• Анж. Ронкали…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес ул.“ Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул.“ Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й с начало на СМР от 08.30 ч. на 04.06.2021 г. до…

Прочети повече

Уведомление от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на ул. Мърфи №9 и ул. Богдан №11

Поради необходимост  от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Мърфи №9, 1505 София, Район Оборище…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес ул. „Росица“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Росица“ между ул. „Париж“ и ул.“ Дунав“, както и ул. „11-ти август“ между ул. “ Искър“ и ул. “ Стара планина“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес ул. “ Врабча“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Врабча“ между ул. „Париж“ и ул. “ 11 август“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 11.30 ч. на 20.05.2021 г. до…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт на магистрален топлопровод с адрес ул.“ Марин Дринов“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул.“ Марин Дринов „между ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 20.05.2021…

Прочети повече

Уведомление от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на бул. Княз Ал. Дондуков №21

Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: бул. Княз Ал. Дондуков №21,…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес ул. „Росица“ между ул. „Париж“ и ул.“ Дунав“, както и ул. „11-ти август“ между ул.“ Искър“ и ул. “ Стара планина“

Поради  авария на магистрален топлопровод на ул. „Росица“ между ул. „Париж“ и ул.“ Дунав“, както и ул. „11-ти август“ между ул.“ Искър“ и ул. “ Стара планина“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й . Началото на…

Прочети повече

Уведомление от „А1 България“ ЕАД за аварийни СМР на бул. Княз Ал. Дондуков №99 и ул. Георги С. Раковски №117

Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Георги С. Раковски №117,…

Прочети повече

Уведомление от „Софийска вода“ ЕАД за аварийни СМР в район Оборище СО от 23 до 26-04-2021 г.

Уведомление  от „Софийска вода“ ЕАД за аварийни СМР в район Оборище СО от 23 до 26-04-2021 г. 23.4.2021-Grafik24_water_20210423203138 24.4.2021-Grafik24_kanalizaciq_20210424191339 25.4.2021-Grafik24_water_20210425150102 25.4.2021-Grafik24_water_20210425194638 26.4.2021-график 26.4.2021-Разрушени настилки от СВ_20210423_25

Прочети повече