Уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Г. С. Раковски № 88

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Раковска 88″ до КРШ „Раковска 98“ за периода от…

Прочети повече

Уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Московска № 29

Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Париж 1″ до КРШ „Московска 29“ за периода от…

Прочети повече

Уведомление от А1 ЕАД за аварийни СМР на ул. Калиманци №9

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа „А1 България“ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище“ СО, в следните участъци: ул….

Прочети повече

Уведомление от А1 България ЕАД за авария, с адрес, ул. Полк. Борис Дрангов № 9, вх. 1

уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, А1 България ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа , собственост на  Българска телекомуникационна компания ЕАД в район „Оборище“, в участъка ул. Полк. Борис…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес кръстовището на ул. „Васил Априлов“ с ул. „Велико Търново“-30.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на кръстовището на ул. „Васил Априлов“ с ул. „Велико Търново“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.   Началото на СМР е от 08.30 ч. на 25.08.2021 г. до…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес пл. Атанас Буров -27.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на пл. „Атанас Буров“ между бул . „Дондуков“ и ул. „княз Александър 1“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 25.08.2021…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес „Докторски паметник“ (Докторска градина)-30.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод в района на „Докторски паметник“ (Докторска градина) е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Начало на СМР е от 08.30 ч. на 30.08.2021 г. до 24.00 ч. на 03.09.2021…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария, с адрес Подуяне, ул. Попова шапка 2-20.08.2021 г.

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес ул. „Попова шапка“, №2- работа в двора на кооперация.   СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 20.08.2021 г. до…

Прочети повече