На основание §4  от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че в район „Оборище” е получено за съобщаване РП №65/25.05.2018г., издадено от НАГ- СО, с което се разрешава поставянето на 5 броя обществени информационни елементи (тристени) на територията на СО район „Оборище“ с административни адреси: бул. „Васил Левски“ и ул. „Врабча“, кв. 511; ул. „Врабча“ и ул. „Георги С. Раковски“, кв. 504; ул. „Кракра“, кв. 582; бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Кракра“, кв. 582; бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Мадрид“.

Разрешението за поставяне е на разположение за запознаване  в приемното време на район „Оборище”- сряда от 13.30ч. до 16.30ч. и  петък  от 9.30 ч. до 12.30 ч., етаж 4, стая № 8.

Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването на това съобщение  чрез район  „Оборище ” СО .