На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че е издадено Решение № 104/28.02.2019 г. на СОС, относно разрешаване изработването на проект за изменение общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за регулация – разклонение на „трети метродиаметър“ на Софийски метраполитен“ в обхват от Военна академия „Г. С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.

С Решение № 104/28.02.2019 г. може да се запознаете в приемното време на отдел УТКС към СО – район „Оборище“:

  • Сряда: от 13:30 часа до 16:30 часа;
  • Петък: от 09:30 часа до 12:30 часа.
  • Уведомление