Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната

мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Париж 1″ до КРШ „Московска 29“

за периода от 09.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

Изкопните дейности ще се извършат по северният тротоар на ул. Московска № 29 с приблизителна дължина на трасето 4 метра.

Засегнатите настилки ще бъдат възстановени във вида в който са били преди започването на изкопните дейности.

Уведомление от ЧЕЗ Р-ие за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Московска № 29