Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната

мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Раковска 88″ до КРШ „Раковска 98“

за периода от 09.09.2021 г. до 14.09.2021 г.

Изкопните дейности ще се извършат по западния тротоар на ул .Г С . Раковски № 88 с приблизителна дължина на трасето 4 метра.

Засегнатите настилки ще бъдат възстановени във вида в който са били преди започването на изкопните дейности.

Уведомление от ЧЕЗ Р-ие за аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа – ул. Г.С.Раковски № 88