Уведомление от УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД, че на 04.04.2021 г. (неделя) от 00:00 ч. в следната локация ще се извършат аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа при временна организация на движението без спирането му, а именно: бул. „Кн. Мария Луиза“ от пл. „Лъвов мост“ до ул. „Екзарх Йосиф“.

Уведомление от УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД за СМР на бул. Кн. Мария Луиза от пл. Лъвов мост до ул. Екзарх Йосиф от 04.04.2021 г.