Уведомление от Топлофикация София ЕАД (ТР „СОФИЯ ИЗТОК“),  за авария на топлопровод, е необходимо да бъде извършен спешен краткотраен авариен ремонт в р-н Оборище-СО, м. Подуяне –център, на ул. Васил Друмев № 17-19 за периода от 09:00 ч. на 02.09.2020 г. за време от 48 ч.

Уведомление от Топлофикация София ЕАД ТР СОФИЯ ИЗТОК за авария на топлопровод