Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени аварийни СМР в кв. „Подуяне – център“, на ул. „Оборище“ №115, за периода от 09:00 ч. на 21.10.2020 r. за 48 часа. В участъка по ул. „Оборище“, между ул. „Черковна“ и бул. „Ситняково“, ще бъде затруднено движението на МПС за посочения период. Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка Топлофикация София ЕАД, а възстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма „НАСТИЛКИ“ 2019″ ДЗЗД – гр. София. Сроковете и гаранциите са съобразени с определените от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО, приета с решение № 772 на СОС. Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия. Лица за контакти : инж. Р. Манчев- р-л РТПМ и ИК на тел. 0896 777 279; техн. р-л АВР на тел. 0885 358 445. Отговорник за възстановяването: М. Якова на тел. 02/970 99 28.

Уведомление от ТЕЦ Сф за авария на ул. Оборище № 115