Поради авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени аварийни СМР в кв. „Подуяне – център“, на кръстовището на ул. „Каймакчалан“ и ул. „Петър Богдан“, за периода от 09:00 ч. на 16.10.2020 r. за 48 часа. В участъка по ул. „Каймакчалан“ от ул. „Велчо Атанасов“ до бул. „Ситняково“ ще бъде затруднено движението на МПС за посочения период. Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка Топлофикация София ЕАД. Възстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма „НАСТИЛКИ“ 2019″ ДЗЗД – гр. София. Сроковете и гаранциите са съобразени с определените от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО, приета с решение № 772 на СОС. Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия. Лица за контакти : инж. Р. Манчев- р-л РТПМ и ИК на тел. 0896 777 279; техн. р-л АВР на тел. 0885 358 445; инж . Р. Стоянов- техн. р-л на тел. 0896 777 292. Отговорник за възстановяването: М. Якова на тел. 02/970 99 28.

ТЕЦ Сф – Уведомление за авария – кръстовището на ул. Каймакчалан и ул. Петър Богдан