Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод,  ул. „Ангиста“ между бул. „Сливница“ и ул. „Чумерна“, както и ул. „Дунав“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий““ и ул. „Ангиста“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването с началото от 08.30 ч. на 13.10.2020 г. 08.30 ч. на 13.10.2020 г. до 24.00 ч. на 18.10 . 2020 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул. „Ангиста“ между бул. „Сливница“ и ул. „Чумерна“, както и ул. „Дунав“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий““ и ул. „Ангиста“ за периода на СМР. Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка Топлофикация София ЕАД  и ще се изпълняват от „ Настилки 2019“ ДЗЗД в периода от 08.00 ч. на 19.10.2020 г. до 24 . 00 ч. на 19.11.2020 г.

Авария на магистрален топлопровод по ул. Ангиста16