Поради авария на магистрален топлопровод на  ул. „Цар Симеон“ между ул. „11-август“ и ул. ,,Дунав“, както и ул. ,,Дунав“ между ул. „ Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМ Р е от 08.30 ч. на 13.10.2020 г. до 24.00 ч. на 18.10.2020 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно ул. „Цар Симеон“ между ул. „11-август“ и ул. ,,Дунав“, както и ул. ,,Дунав“ между ул. „ Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“ за периода на СМР.

ТЕЦ СФ -Авария на магистрален топлопровод по ул. Цар Симеон