Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул.“ Цар Симеон“ между

ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й с начало на СМР от 08.30 ч. на 04.06.2021 г. до 24.00 ч. на 05.06.2021 г.

Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“ за периода на СМР.

Уведомление от Топлофнкация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод на ул. Цар Симеон