Pоради авария на магистрален топлопровод на ул. „ Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невеки“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 12.1 0 .2020 г. до 24.00 ч. на 17.10.2020 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невеки“  за периода на СМР.

ТЕЦ СФ-Авария на магистрален топлопровод на ул. Дунав.