Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод по ул. „Чумерна“ между ул. „Искър“ и ул. „Росица“

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 13.04.2021 г. до 24.00 ч. на 14.04.2021 г.

Необходимо е да бъде ограничено движението за преминаване на МПС пътното платно на ул.

„Чумерна“ между ул. „Искър“ и ул. „Росица“ за периода на СМР.

ТЕЦ-Сф-Авария на магистрален топлопровод по ул.Чумерна