Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод по ул. „Проф. Милко Бичев“ пред № 7

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 12.04.2021 г. до 24.00 ч. на 17.04.2021 г.

Необходимо е да бъде частично ограничено движението за преминаване на МПС пътното

платно на ул. „Проф. Милко Бичев“ пред №7 за периода на СМР.

Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за

сметка на Топлофикация София ЕАД в периода от 08.00ч. на 18.04.2021 г. до 24.00 ч. на 18.05.2021 г.

ТЕЦ-Сф-Авария на магистрален топлопровод-Проф. Милко Бичев