Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени аварийни СМР в кв. „Подуяне-център“, на бул. „Ситняково“ №46 бл. 18

Необходимо да се извършат строително монтажни работи за отстраняването й, са с начало на СМР от 09:00 ч. на 08.04.2021 г. за 48 часа.

Възстановителни работи ще се извършат за сметка на Топлофикация София ЕАД в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия.

Съобщение от Топлофикация София ЕАД за СМР в Подуене-център бул. Ситняково 46 бл.18 от 08.04