Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод на кръстовището на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Дунав“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й, с началото на СМР от 08.30 ч. на 02.04.2021 г. до 24.00 ч. на 06.04.2021г.

Ще бъде частично ограничено движението за преминаване на МПС пътното

платно на кръстовището на ул. ,Цар Симеон“ и ул. ,,Дунав“ за периода на СМР.

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод на кръстовището на ул. Цар Симеон и ул. Дунав