Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод по ул. Сердика № 5

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 31.03.2021 г. до 24.00 ч. на 05.04.2021 г.

Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка на Топлофикация София ЕАД от „Настилки 2019“ ДЗЗД в периода от 08.00 ч. на 06.04.2021 г. до 24.00 ч. на 06.05.2021г.

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод по ул. Сердика № 5