Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на топлопровод,  кв. „Подуяне-център“, на ул. ,,Лисец“ №8 е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването с началото от 10:30 ч. на 05.11.2020 г. за 48 часа. В участъка по ул. „Лисец“, между ул. „Каймакчалан“ и ул. „Оборище“, ще бъде затруднено движението на МПС за посочения период. за периода на СМР. Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще се извършат за сметка Топлофикация София ЕАД  и ще се изпълняват от „ Настилки 2019“ ДЗЗД

Лица за контакти: инж. Р. Манчев- р-л РТПМ и ИК на тел. 0896 777 279; техн. р-л АВР на тел. 0885 358 445;

Отговорник за възстановяването: М. Якова н а тел. 02/970 99 28.

ТЕЦ Сф- АВАРИЯ НА УЛ. ЛИСЕЦ