Уведомление  от „Софийска вода“ ЕАД за аварийни СМР в район Оборище СО от 12-04-2021 г.

12-04-2021-Grafik24_kanalizaciq_20210411192829

12-04-2021–Grafik24_kanalizaciq_20210411192829

12-04-2021-Grafik24_kanalizaciq_20210412140120