Уведомление  от „Софийска вода“ ЕАД за аварийни СМР в район Оборище СО от 09-04-2021 г.

09-04-2021-График за възстановяване