Уведомление от Пътстрой Варна за изпълнение на СМР по ул. Бачо Киро №11 ,във връзка с изпълнение на СМР по одобрено ПБЗ , ще бъдат заети 5 бр. паркоместа за 8 ч. за бетониране и товарно – разтоварни работи , за датите както следва:

От 20.10.2020 до 30.10.2020 г.

От 02.11.2020 до 06.11.2020 г.

От 09.11.2020 до 11.11.2020 г.

От 18.11.2020 до 20.11.2020 г.

Уведомление от Пътстрой Варна за изпълнение на СМР по ул. Бачо Киро №11