Съгласува график с дати за монтаж на кулокран на обекта, от дата 15. 10.2020 г.  до  дата 22.10.2020 г., за времето от 8:00 ч. до 14:00 ч. и от 16:00 ч. до 20:00 ч.

График за монтаж на кулокран – ул. Бачо Киро 11