Уведомление от „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ” ООД, с ЕИК: 131213759, във връзка с предстоящи строително-монтажни работи на обект: «Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи», находяща се в УПИ  ІІ-61,183,

кв. 5846, м-ст „Г-13-Юг“, СО – Район „Оборище“,  Ви уведомяваме, че предстои стеснение на улица „Силистра“ №10, в периодите както следва:

 

 • За бетонови работи на 04.06.2020г./четвъртък/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 05.06.2020г./петък/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 08.06.2020г./понеделник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 09.06.2020г./вторник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 10.06.2020г./сряда/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 15.06.2020г./понеделник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 ч. до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 16.06.2020г./вторник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 17.06.2020г./сряда/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 18.06.2020г./четвъртък/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 19.06.2020г./петък/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 22.06.2020г./понеделник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 23.06.2020г./вторник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 24.06.2020г./сряда/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 29.06.2020г./понеделник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 ч. до 20:00 ч;
 • За бетонови работи на 30.06.2020г./вторник/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 ч. до 20:00 ч;

• За бетонови работи на 01.07.2020г./сряда/ от 8:00 до 14:00 и от 16:00 ч. до 20:00 ч;

ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ-ул. Силистра №10 за 06 м. 2020 г.-01