Уведомление от ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ООД за стеснение на улица ул. „Силистра“ №10 за месец септември, и до 08.10.2020 г., във връзка с предстоящи строително-монтажни работи на обект: Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи , находяща се в УПИ 11-61,183, кв. 5846′, местност „Г-13-Юг“, СО -Район „Оборище“.

Уведомление от ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ООД