УВЕДОМЛЕНИЕ от „ИМЕА ГРУП“ ООД за затваряне на  улица ул. Будапеща №52. гр. София, р-н Оборище СО,

Във връзка с изграждане на обект:

„Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж, гр. София, м. „ГГЦ зона Г-14″, кв.24, УПИ 1-24“ на адрес ул. Будапеща № 52

УВЕДОМЛЕНИЕ от ИМЕА ГРУП ООД за затваряне на ул. Будапеща №52 р-н Оборище СО