Уведомление от ЕЛАМ-94 ООД, за затваряне на улица р-н Оборище, от ул. „Будапеща “ №52 от 19-04-2021 г. до 21-05-2021 г. и до улица „Св. св. Кирил и Методий“ на 24.04.2021 г . и на 25.04.2021 г. Изкопните работи ще се извършват на две половини без спира не на движението по улицата. СТРОЕЖ: „Кабели Н.Н. 1 кV за външно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж в УПИ І-24, кв.24 , м. “ Зона Г-14 „, ул. “ Будапеща “ №52, СО р-н“ Оборище „.

Уведомление от ЕЛАМ-94 ООД