Уведомление от ВИТОША ТРЕЙД-С ООД, за затваряне на улица р-н Оборище, улица „Петра“ в участъка от ул . „Искър“ до ул . „Стара планина“ на 19.04.2021 г . от 08:00-10:00 часа сутринта и на 29.04.2021 г. от 08 :00-10:00 часа сутринта , във връзка с изпълнение на обект:

Довършителни бетонови работи за „Жилищна сграда апартаментен хотел», в УПИ V-132, кв. 727, гр. София, административен адрес: ул. Искър №96.

Уведомление от -ВИТОША ТРЕЙД-С ООД