Уведомление от А1 България“ ЕАД за СМР по ул. Екзарх Йосиф 109 и ул. Искър 94 от 10 до 17-09-2020 г.

Уведомление от А1 за СМР по ул. Екзарх Йосиф 109 и ул. Искър 94